ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - Εταίρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος - Εταίρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος - Εταίρος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ

Ασκούμενη Δικηγόρος