ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - Εταίρος

Σε προσωρινή αναστολή λόγω ανάληψης διοικητικών καθηκόντων σε Ανεξάρτητη Αρχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - Εταίρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - Εταίρος