ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Αρχή μας είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση του πελάτη – εντολέα μας, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για εταιρεία, η προσωποποιημένη αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, εχεμύθεια και επίσης με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις που εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς παρακάτω, καλύπτοντας ζητήματα τόσο εθνικού όσο και κοινοτικού δικαίου.

Αστικό

Εμπορικό

Εταιρίες

Κληρονομικό

Οικογενειακό

Προστασία Δεδομένων Προσωπικου Χαρακτήρα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Απαλλοτριώσεις

Δίκαιο Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

Αυτοκίνητα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εργατικό / Κοινωνικοασφαλιστικό

Ποινικό

Ακίνητα

Μισθώσεις Αστικές / Εμπορικές

Συμβάσεις

Εμπορικά Σήματα

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Διαιτησία / Διαμεσολάβηση

Τραπεζικό

Διοικητικό

Διαχείριση Περιουσιακών Υποθέσεων