Αρχή μας είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση του πελάτη – εντολέα μας, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για εταιρεία,
η προσωποποιημένη αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, εχεμύθεια
και επίσης με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις που εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς παρακάτω, καλύπτοντας ζητήματα τόσο εθνικού όσο και κοινοτικού δικαίου.

Αστικό

Εργατικό / Κοινωνικοασφαλιστικό

Εμπορικό

Ποινικό

Εταιρίες

Ακίνητα

Κληρονομικό

Μισθώσεις Αστικές / Εμπορικές

Οικογενειακό

Συμβάσεις

Προστασία Δεδομένων Προσωπικου Χαρακτήρα

Εμπορικά Σήματα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Απαλλοτριώσεις

Διαιτησία / Διαμεσολάβηση

Δίκαιο Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

Τραπεζικό

Αυτοκίνητα

Διοικητικό

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Διαχείριση Περιουσιακών Υποθέσεων