ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

επενδύουμε στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη μας

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι εταιρικοί πελάτες μας είναι κυρίως τράπεζες, εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης και λοιπές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του θεάματος, στον χώρο της κατασκευής, τουριστικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, κληροδοτήματα, κ.α. και απευθύνονται σε εμάς για την συνολική νομική τους υποστήριξη για συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομική συμμόρφωση (π.χ. GDPR), εμπορικές συμβάσεις, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, μισθώσεις, εργατικά, ποινικά, διοικητικά, φορολογικά, διεκδίκηση απαιτήσεων, τραπεζικά, ρυθμίσεις οφειλών, την εν γένει δικαστική τους εκπροσώπηση και των νομίμων εκπροσώπων αυτών κλπ.

Οι υποθέσεις ιδιωτών πελατών μας που αποτελούν το ½ της ύλης μας έχουν κυρίως αντικείμενα: κληρονομικά – περιουσιακά, εργατικά, ποινικά, τραπεζικά, οικογενειακά, συνταξιοδοτικά, διαφορές μεταξύ γειτόνων, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, διαφορές που αφορούν εν γένει ακίνητα, αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθώσεις, αυτοκινητιστικά, ρύθμισης οφειλών ιδιωτών (υπερχρεωμένα νοικοκυριά), δικαστικής συμπαράστασης κ.α.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας εκπροσωπεί όλο και περισσότερους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, αλλά και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό για την διαχείριση των υποθέσεών τους, περιουσιακών, κληρονομικών οικογενειακών, φορολογικών κλπ.