Χωρίς κατηγοριοποίηση

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 16

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 16 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 15

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 15 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 14

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 14 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 13

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 13 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 12

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 12 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 11

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 11 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 10

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 10 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 9

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 9 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 8

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 8 Read More »

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 7

Είμαι ανηψιός του συμπαραστατέου Ελευθερίου Αντωνίου του Αντωνίου και της Αγγελικής, ο οποίος είναι αδελφός του αποβιώσαντος πατρός μου Χρήστου Αντωνίου του Αντωνίου. Ο συμπαραστατέος είναι το μοναδικό εν ζωή τέκνο των αποβιωσάντων γονέων του, Αντώνιου Αντωνίου του Λεωνίδα και της Αγγελικής Αντωνίου του Ιωάννη καθώς τα υπόλοιπα τρία αδέλφια του και τέκνα των ως άνω, Χρήστος Αντωνίου του Αντωνίου, Λεωνίδας Αντωνίου του Αντωνίου, Καλλιόπη Αντωνίου – Φάσσου έχουν ήδη αποβιώσει. Ο συμπαραστατέος είναι Βρετανός υπήκοος και δεν έχει αποκτήσει οικογένεια και πλέον οι πλησιέστεροι συγγενείς του είμαστε τα ανήψια του, ως τέκνα των ως άνω αποβιωσάντων αδελφών του.

Ο συμπαραστατέος θείος μου αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων τα οποία έχει υποστεί το έτος 2004 και το 2012. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το από 16-2-2012 πιστοποιητικό νοσηλείας της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ο συμπαραστατέος σε ηλικία 65 ετών έχοντας ήδη νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείου 29-11-2004 έως 24-12-2004, νοσηλεύτηκε εκ νέου λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης διαταραχών ομιλίας και μυϊκής αδυναμίας δεξιού κάτω και άνω άκρου, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή κατανόησης του λόγου, με ημιπληγία δεξιά, αιμάτωμα έσω κάψας αριστερού μεγέθους περίπου 5 εκατοστών και ελαφρά παρεκτόπιση διαφανούς διαφράγματος. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν μακρά παραμονή στη ΜΕΘ και η ιατρική πρόγνωση μετά από την νοσηλεία αυτή ήταν ότι αυτό το συμβάν προκάλεσε βαριά αναπηρία (αφασία – δεξιά ημιπληγία) στον συμπαραστατέο η οποία απαιτεί φροντίδα στο σπίτι με ειδική κλίνη και τη συνεχή επίβλεψη ενός ατόμου καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Εν συνεχεία πιστοποιήθηκε η αναπηρία κατά 85% από το αρμόδιο ΚΕΠΑ του πρώην ΙΚΑ νυν e ΕΦΚΑ, του συμπαραστατέου από 1-3-2021 και εφ’όρου ζωής. Ακόμα στις 4-8-2019 ο συμπαραστατέος νοσηλεύτηκε στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΓΝΑ.

Transactions Gmail - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ declaration a

ΑΝΤΟΝΙΟΥ 7 Read More »