Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρχή μας είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση του πελάτη – εντολέα μας, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για εταιρεία, η προσωποποιημένη αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, εχεμύθεια και επίσης με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια.

Επενδύουμε στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη μας, γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να προσφέρουμε τις πλέον ουσιαστικές και υπεύθυνες συμβουλευτικές υπηρεσίες, την πλέον αποτελεσματική δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση, με επιστημονική τεκμηρίωση και επαγγελματική ευσυνειδησία.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - Εταίρος

Σε προσωρινή αναστολή λόγω ανάληψης διοικητικών καθηκόντων σε Ανεξάρτητη Αρχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - Εταίρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - Εταίρος